FINANCIËN

Om haar activiteiten te financieren zal de stichting een beroep doen op donateurs, sponsoractiviteiten door personen en bedrijven, en fondsen en stichtingen. De stichting zal de volgende activiteiten ondernemen om aan financiering te komen:

Donateurs behouden en uitbreiden

In de afgelopen jaren hebben verschillende mensen Stichting PUMA Ayni eenmalig of terugkerend gesteund. Daar zijn we heel dankbaar voor. We kunnen onze doelstellingen alleen maar halen dankzij de steun van donateurs, vrienden en sponsors. We hopen ons netwerk vanaf 2024 verder uit te breiden met nieuwe contacten van mensen die Peru bezoeken of ons via via leren kennen. Hoe meer vaste donateurs, hoe stabieler de inkomsten.

Verkoop textielproducten

In de jaren dat Mama Grande nog leefde, was de verkoop van textiel een belangrijke inkomstenbron voor de familie. Met deze traditie gaan we door.

De weefwerken die de kinderen of de vrouwen uit de familie maken verkopen we aan geïnteresseerden binnen en buiten Nederland. Een deel van de opbrengst gaat naar de wever, de rest gaat naar PUMA Ayni.

Verzenden nieuwsbrief

Na het overlijden van Mama Grande zijn we gestart met een nieuwsbrief. Deze sturen we minimaal drie keer per jaar naar donateurs en andere geïnteresseerden. In elk geval rond maart, als het schoolseizoen begint en we grote uitgaven hebben voor de kinderen. En in december, als we onze kerstactie organiseren voor families in de bergen. In de nieuwsbrief besteden we onder andere aandacht aan:

  • de status en voortgang van PUMA Ayni;
  • een leuke actie voor de stichting (werving of in de media);
  • een terugblik op de besteding van geld;
  • achtergrondinformatie over de cultuur, het seizoen of de omgeving.

Benaderen van fondsen en stichtingen

Als stichting schrijven we stichtingen en fondsen aan om ons te ondersteunen bij vooral de onderwijskosten van de kinderen. Onze droom is dat we voor elke jongere een beurs kunnen aanvragen, zodat zij allemaal na hun middelbare school een opleiding kunnen volgen. Voor de studie van Julio en Raquela krijgen we bijvoorbeeld steun van Stichting StandUp4Talent, waarvoor we heel dankbaar zijn.

Periodieke schenkingen stimuleren, dankzij ANBI-status

Stichting PUMA Ayni is met ingang van 1 januari 2020 door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI). Dat betekent dat schenkingen en nalatenschappen belastingvrij zijn.

Het financieel jaarverslag zal binnen 6 maanden na het afloop van het boekjaar worden gepubliceerd op deze website.

Financieel jaarverslag 2020 Stichting PUMA Ayni

Financieel jaarverslag 2021 Stichting PUMA Ayni

Financieel jaarverslag 2022 Stichting PUMA Ayni

Financieel jaarverslag 2023 Stichting PUMA Ayni