Doelstelling

De algemene doelstelling van PUMA Ayni, zoals vermeld in de statuten:

“Het ondersteunen van kansarme kinderen en jongeren in Peru, in het bijzonder in Urubamba (Cusco), op het gebied van eten, onderwijs, gezondheid, huisvesting en persoonlijke ontwikkeling.”

Onze ambities zijn groots, maar ook reëel. Het leven in de Andes leert ons dat de dag altijd anders is dan je vooraf had gepland. Je moet het – samen – doen met wat er is.

Onderwijs en basiszorg voor de kleinkinderen van Mama Grande

Mama Grande zorgde jarenlang voor de kinderen van haar overleden zoon en voor de kleinkinderen uit de bergen. Na haar overlijden leefden de kinderen in extreme armoede. Er was nauwelijks geld voor voedsel, laat staan voor kleding, gezondheidszorg en scholing. De eerste jaren hebben wij een deel van die zorgen overgenomen en de kleinkinderen in elk geval ondersteund met gezonde voeding. Om hen een stabiele toekomst met onderwijsmogelijkheden te bieden, hebben we Stichting PUMA Ayni opgericht.

We richten ons in de basis op de levensbehoefte van de kleinkinderen van Mama Grande.

De grootste uitdaging is voldoende geld voor onderwijs. Op dit moment studeren er vier kleinkinderen in Cusco. Voor hen huren we een appartement in Cusco. Octavio gaat er regelmatig langs. In het weekend, vakanties en op vrije dagen komen de kleinkinderen naar Urubamba.

Gozguan, Abel en Carlos zijn afgestudeerd als bachelor (Gozguan en Abel) of zijn zich aan het voorbereiden voor hun bachelor (Carlos) waarna ze een scriptie of afstudeerproject moeten schrijven of uitvoeren om hun licentie te ontvangen.

Julio en Deybi zijn begin 2023 aan hun studie begonnen die in totaal 3 jaar duurt + afstuderen. Julio studeert systeemontwikkeling en Deybi toerisme.

Zoraida en Rosa Maria zijn afgestudeerd en werken respectievelijk als gids en als receptioniste.

Daarnaast draagt PUMA Ayni bij aan de kosten voor eten en gezondheidszorg.

Sinds 2021 ondersteunen we een aantal kinderen met psychologische hulp. Sommige hebben hun ouders niet gekend, of hebben geen stabiele basis gekregen in hun jeugd. De psycholoog helpt om plannen te maken voor de toekomst, om verantwoord om te gaan met geld, om trauma’s te verwerken en om zelfstandig te wonen. We zien dat het hen, naast hun diploma, helpt om richting te geven aan hun leven.

Onderwijs voor de kinderen uit Urubamba en omgeving

Aan het begin van het schooljaar maken we schoolpakketjes met schriften, pennen en oefenboekjes voor arme families in de omgeving en voor een schooltje in Urubamba, zodat ze ook daar lessen kunnen geven. Sinds 2021 geven we daarnaast één keer per week een uurtje Engelse les aan twee groepjes van zes kinderen uit het dorp. Wij worden er blij van dat we hen op deze manier kunnen helpen.

Culturele uitstapjes en investeren in de textieltraditie

Vanuit PUMA Ayni willen we de kinderen niet alleen steunen in hun dagelijkse levensbehoeften en het ontwikkelen van hun talenten, maar ze ook bewustmaken van de normen en waarden in de samenleving. Daarnaast stimuleren we dat ze de eeuwenoude traditie van de Quechua-indianen een plek geven in hun nieuwe leven.

Octavio heeft de jongens in de coronajaren leren weven, zoals hij dit ook van zijn moeder heeft geleerd. We kopen wol aan of experimenteren met ander materiaal.

In 2024 willen we met de kinderen samen de Inca Trail gaan doen, met Octavio, Zoraida en Abel als gids. Een waardevol moment om met elkaar als familie door te brengen, ideeën en ervaringen uit te wisselen en te leren over de traditie en geschiedenis. Een ervaring die zij ook weer door kunnen geven aan hun kinderen.

Ook gaan de jongens met Octavio of zijn broers mee de bergen in om samen met de gemeenschap aardappelen te oogsten, een huis te bouwen of de alpaca’s te knippen.

Steun voor mensen die Ayni nodig hebben in Urubamba en Huacahuasi

Naast de basiszorg voor de kinderen zal PUMA Ayni altijd een klein deel van de inkomsten besteden aan hen die het nodig hebben. Warme kleding of schoenen. Eten om de maand te overleven. Een bijdrage aan zorgkosten. We kunnen niet iedereen steunen, maar met kleine bijdragen kunnen we mensen in nood soms net verder helpen. Vanuit de Ayni organiseren we daarom ook jaarlijks een actie voor de kinderen uit de bergen of steunen we ouderen in de barre wintermaanden met warme kleding of eten.

Traditiegetrouw geven we met kerst iets extra´s voor de kinderen en families hoog in de Andes. Om het jaar feestelijk af te sluiten, organiseren we in twee dorpsgemeenschappen een chocolatada met pannetone. Wij delen dan warme chocolademelk uit met speciale cake. Als de financiën het toelaten, delen we jaarlijks aan families in nood een voedselpakket uit, met houdbare ingrediënten, zoals rijst, suiker en olie.