Doelstelling

Doelstelling van Stichting PUMA Ayni is ondersteuning van kansarme kinderen en jongeren in Peru, in het bijzonder in Urubamba (Cusco), op het gebied van eten, onderwijs, gezondheid, huisvesting en persoonlijke ontwikkeling.

DOELSTELLING

Basiszorg voor de kleinkinderen van Mama Grande

Op het moment richten we ons in de basis op de levensbehoefte van de kleinkinderen van Mama Grande. PUMA Ayni ondersteunt zestien kinderen en jongeren op het gebied van eten, gezondheid, wonen en onderwijs.

De grootste uitdaging is voldoende geld voor onderwijs.

Het oudste kleinkind is in 2021 afgestudeerd voor de studie toerisme. Na haar afstuderen heeft ze zes weken bijlessen gegeven aan een groep kinderen van de lagere en middelbareschool in Huacahuasi. Ze werkt nu als gids.

De verwachting is dat Rosa Maria begin 2022 afstudeert. In 2021 heeft ze stage gelopen in een hotel in Urubamba. Na haar afstuderen is ze hier aan het werk gegaan in de receptie. Haar studie wordt sinds begin 2020 ondersteund door de Stichting StandUp4Talent.

De oudste jongen kan net als zijn vader goed koken en studeert sinds begin 2020 voor kok in Cusco. 

Abel heeft net als Octavio een grote liefde voor cultuur en studeert sinds begin 2021 voor gids. Zijn studie wordt sinds begin 2020 ondersteund door de Stichting StandUp4Talent. Gozguan studeert sinds begin 2021 International Business.

De jongere kinderen hebben voor hun school ook jaarlijks nieuwe schoolspullen en kleding nodig. Daarnaast draagt PUMA Ayni bij aan de kosten voor eten, wonen en gezondheidszorg, samen met hun ouders voor zover dit financieel mogelijk is.

Steun voor mensen die Ayni nodig hebben in Urubamba en Huacahuasi

Naast de basiszorg voor de kinderen, zal PUMA Ayni altijd een klein deel van de inkomsten besteden aan hen die het nodig hebben. Warme kleding of schoenen. Eten om de maand te overleven. Een bijdrage aan zorgkosten. We kunnen niet iedereen steunen, maar met kleine bijdragen kunnen we mensen in nood soms net verder helpen. Vanuit de Ayni organiseren we daarom ook, jaarlijks een actie voor de kinderen uit de bergen of steunen we ouderen in de barre wintermaanden met warme kleding of eten.