BESTUUR

Het bestuur van Stichting PUMA Ayni bestaat uit:

  • Lisette Verkerk (voorzitter)
  • Judith van Beurden (secretaris)
  • Ton Verkerk (gevolmachtigde procuratiehouder)
  • Anita van der Weide (penningmeester)

Bestuur en vrijwilligers van Stichting PUMA Ayni werken onbezoldigd en zetten zich volledig belangeloos in voor de doelstellingen van de Stichting.

Het Bestuur kan zich laten ondersteunen door (eveneens onbezoldigde) adviseurs en bedrijven.