ALGEMEEN NUT BEOOGDE INSTELLING (ANBI)

In Nederland is het interessant om een ANBI-status aan te vragen, zodat schenkingen en nalatenschappen belastingvrij zijn. Stichting PUMA Ayni wordt, naar verwachting, in de loop van 2020 aangemerkt als ANBI.