ALGEMEEN NUT BEOOGDE INSTELLING (ANBI)

Stichting PUMA Ayni is met ingang van 1 januari 2020 door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI), waardoor zowel losse als periodieke giften onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

De belastingdienst maakt onderscheid in twee verschillende soorten giften:

Losse giften

Om in aanmerking te komen voor belastingaftrek bij losse giften (eenmalig en/of zonder schriftelijke overeenkomst is het belangrijk dat:

  • De gift vrijwillig is.
  • U niets in ruil krijgt voor uw gift.
  • Dat u kunt aantonen dat u de gift gedaan hebt (bankrekeningafschrift).

Wel dient u rekening te houden met de drempel van 1% over uw inkomen (totaal van inkomsten en aftrekposten) met een maximum van 10%.

Giften kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL54 RABO 0352 7695 56, t.n.v. Stichting PUMA AYNI.

Periodieke giften

Bij giften die u periodiek doet en dit vastgelegd hebt in een overeenkomst (zie voorbeeld op de belastingsite) is het mogelijk om de hele gift af te trekken.

Voorwaarden hiervoor zijn:

  • Een jaarlijkse vaste gift (in een of meerdere termijnen te betalen, dus bijv. maandelijks) doneren.
  • Dit doet u voor tenminste 5 jaar, langer mag natuurlijk altijd.
  • U heeft deze donatie vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst met de instelling waaraan u de gift doet. In de overeenkomst wordt ook een einddatum vastgelegd.

Vanaf 2014 hoeft een periodieke gift voor de aftrekbaarheid niet meer te worden vastgelegd bij de notaris.

* Aan deze bovenstaande tekst zijn geen rechten te ontlenen. Wij hebben in een verkorte en eenvoudige versie de fiscale voordelen voor een donateur beschreven.

Wij raden u aan om in ieder geval de site www.belastingdienst.nl te raadplegen. Op de eerste pagina zoekt u naar Aftrekposten en Kortingen, daar klikt u op, en dan zoekt u naar Gift aan een goed doel. Daarin staat uitgebreider te lezen wat hierboven beschreven is.

STICHTING PUMA AYNI

RSIN / Fiscaal – nummer: 8607.08.305

Polderpeil 528

2408 SH Alphen aan den Rijn – Nederland

Telefoonnummer: +31 (0)6 1069 2114

info@stichtingpumaayni.nl

www.stichtingpumaayni.nl

Bestuurssamenstelling en namen van bestuurders:

  • Leo de Langen (voorzitter)
  • Judith van Beurden (secretaris)
  • Anita van der Weide (penningmeester)
  • Ton Verkerk (bestuurslid )

Beloningsbeleid:

Bestuursleden en vrijwilligers zijn niet gerechtigd een vergoeding te declareren of zich op andere wijzen voor hun inspanning en/of tijdsbesteding te laten compenseren. Vergoedingen voor gemaakte onkosten kunnen worden gedeclareerd met originele bonnen/facturen.

Doelstelling:

Het doel van Stichting PUMA Ayni is, in het algemeen belang en zonder winstoogmerk, het ondersteunen van kansarme kinderen en jongeren in Peru, in het bijzonder in Urubamba – Cusco, op het gebied van eten, onderwijs, gezondheid, huisvesting en persoonlijke ontwikkeling en het verrichten van alle werkzaamheden die met het vorenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.