HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN

  • Eind 2019 is Stichting PUMA Ayni officieel opgericht. We zijn trots en dankbaar dat we hiermee invulling kunnen geven aan de levensmissie van Mama Grande (1950 – 2016). Zij verhuisde dertig jaar geleden vanuit het bergdorp Huacahuasi, hoog in de Andes van Peru, naar Urubamba in de Heilige Vallei om haar gezin onderwijs en daarmee een betere toekomst te bieden.
  • De algemene doelstelling van PUMA Ayni, zoals vermeld in de statuten: “Het ondersteunen van kansarme kinderen en jongeren in Peru, in het bijzonder in Urubamba (Cusco), op het gebied van eten, onderwijs, gezondheid, huisvesting en persoonlijke ontwikkeling.”
  • Daarnaast stimuleren we dat zij de eeuwenoude traditie van de Quechua – Indianen een plek geven in hun nieuwe leven.
  • De Stichting geeft invulling aan deze doelstelling door het opzetten, ondersteunen en financieren van concrete activiteiten en projecten, deze worden begeleid en uitgevoerd door de vrijwilligers in Peru; Lisette Verkerk en Octavio Puma.
  • Om haar activiteiten te financieren zal de stichting een beroep doen op donateurs, sponsoractiviteiten door personen en bedrijven, en fondsen en stichtingen.
  • Stichting PUMA Ayni wordt bestuurd door een 4-hoofdig bestuur, bestaande uit: Lisette Verkerk (voorzitter), Judith van Beurden (secretaris), Ton Verkerk (gevolmachtigde procuratiehouder) en Anita van der Weide (penningmeester).
  • Het bestuur van PUMA Ayni is voorwaardenscheppend, wat betekent dat zij geen directe activiteiten vervullen in Peru, maar van harte bijdragen aan het mogelijk maken van het werk. Het bestuur fungeert als sparringpartner voor de vrijwilligers in Peru en lezen mee op de jaarlijkse plannen en de begroting. Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor zijn werkzaamheden.
  • Het Bestuur van de Stichting werkt onbezoldigd en zet zich volledig belangeloos in voor de doelstellingen van de Stichting. Het Bestuur kan zich laten ondersteunen door (eveneens onbezoldigde) adviseurs en bedrijven.

Het volledige beleidsplan kunt u opvragen via info@stichtingpumaayni.nl.