HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN

 • Eind 2019 is Stichting PUMA Ayni officieel opgericht. We zijn trots en dankbaar dat we hiermee invulling kunnen geven aan de levensmissie van Mama Grande (1950 – 2016). Zij verhuisde dertig jaar geleden vanuit het bergdorp Huacahuasi, hoog in de Andes van Peru, naar Urubamba in de Heilige Vallei om haar gezin onderwijs en daarmee een betere toekomst te bieden.
 • De algemene doelstelling van PUMA Ayni, zoals vermeld in de statuten: “Het ondersteunen van kansarme kinderen en jongeren in Peru, in het bijzonder in Urubamba (Cusco), op het gebied van eten, onderwijs, gezondheid, huisvesting en persoonlijke ontwikkeling.”
 • In de eerste jaren van de stichting, en dus ook in 2024 en 2025 richten we ons in de basis op de levensbehoefte van de kleinkinderen van Mama Grande.
 • Naast de basiszorg voor de kinderen zal PUMA Ayni altijd een klein deel van de inkomsten besteden aan hen die het nodig hebben. Warme kleding of schoenen. Eten om de maand te overleven. Een bijdrage aan zorgkosten. We kunnen niet iedereen steunen, maar met kleine bijdragen kunnen we mensen in nood soms net verder helpen.
 • Daarnaast maken we aan het begin van het schooljaar schoolpakketjes met schriften, pennen en oefenboekjes voor arme families in de omgeving. Sinds 2021 geven we daarnaast één keer per week een uurtje Engelse les aan twee groepjes van zes kinderen uit het dorp.
 • Traditiegetrouw geven we met kerst iets extra´s voor de kinderen en families hoog in de Andes. Om het jaar feestelijk af te sluiten, organiseren we in twee dorpsgemeenschappen een chocolatada met pannetone. Wij delen dan warme chocolademelk uit met speciale cake. Als de financiën het toelaten, delen we jaarlijks aan families in nood een voedselpakket uit, met houdbare ingrediënten, zoals rijst, suiker en olie.
 • Om haar activiteiten te financieren zal de stichting een beroep doen op donateurs, sponsoractiviteiten door personen en bedrijven, en fondsen en stichtingen.
 • Het financieel jaarverslag zal binnen 6 maanden na het afloop van het boekjaar worden gepubliceerd op de website onder Financiën.
 • Stichting PUMA Ayni is met ingang van 1 januari 2020 door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI).
 • Stichting PUMA Ayni wordt bestuurd door een 4-hoofdig bestuur, bestaande uit: Leo de Langen (voorzitter), Judith van Beurden (secretaris), Ton Verkerk (bestuurslid ) en Anita van der Weide (penningmeester).
 • In Peru werken Lisette Verkerk en Octavio Puma als vrijwilligers voor de stichting.

Het volledige beleidsplan kunt u hier nalezen.