BESTUUR

Het bestuur van PUMA Ayni bestaat uit de volgende personen:

 • Leo de Langen, voorzitter
 • Judith van Beurden, secretaris
 • Ton Verkerk, bestuurslid
 • Anita van der Weide, penningmeester

Het bestuur van PUMA Ayni is voorwaardenscheppend, wat betekent dat zij geen directe activiteiten vervullen in Peru, maar van harte bijdragen aan het mogelijk maken van het werk. De bestuursleden fungeren als sparringpartner voor de vrijwilligers in Peru en lezen mee op de jaarlijkse plannen en de begroting. Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor de werkzaamheden.

Ieder bestuurslid werkt vanuit zijn of haar eigen talent. Aandachtsgebieden zijn

financieel beheer, bedenken en organiseren van acties of evenementen, en het uitbreiden van het netwerk.

Vrijwilligers in Peru

In Peru werken Lisette Verkerk en Octavio Puma als vrijwilligers voor de stichting. Zij zijn onder andere verantwoordelijk voor:

 • begeleiden van de kinderen en jongeren die financieel steun krijgen van de stichting;
 • opstellen van het jaarwerkplan, met de jaarbegroting;
 • goed uitvoeren van het jaarwerkplan en het correct gebruik van de gelden;
 • toewijzen van gelden aan projecten;
 • voeren van de administratie voor de stichting en het uitbrengen van het jaarverslag;
 • rapporteren aan het bestuur in Nederland;
 • verslagleggen van de voortgang van de stichting in de nieuwsbrief.