Let the culture inspire you | Laat je inspireren door de cultuur

The Sacred Valley of the Incas is home to the Pisac and Ollantaytambo archeological complexes and the Chinchero agricultural terraces. Impressive places where many centuries ago people created amazing constructions, using only their bare hands. Or visit Machu Picchu, one of the seven wonders of the world, the Moray agricultural terraces or the Salineras salt mines.

In de Heilige Vallei liggen de Incaruïnes van Pisac, Ollantaytambo en de terrassen van Chinchero. Indrukwekkende plekken waar mensenhanden eeuwen geleden prachtige bouwwerken vormden. Ook kunt u de verloren stad Machu Picchu bezoeken, één van de zeven wereldwonderen of de landbouwterrassen van Moray en de zoutpannen van Salineras.

 

Cusco Citytour | Stadswandeling Cusco

Cusco, the ancient Inca capital, also dubbed “the navel of the world”, is a delightful city to explore; the charming San Blas neighbourhood, the cobbled streets with its ancient Inca walls, the Museo de Arte Pre-Colombino with its impressive collection of Moche ceramics, the Plaza the Armas square with its cathedral, the San Pedro market and the Coricancha temple of the sun.

Cusco, de oude Incahoofdstad, ‘de navel van de wereld’, is een heerlijke stad om te verkennen; De gezellige wijk San Blas, de straatjes met eeuwenoude Incamuren, het Museo de Arte Pre-Colombino met een indrukwekkende collectie Moche keramiek, de Plaza de Armas met de kathedraal, de markt San Pedro en de zonnetempel Coricancha.

 

Visit Machu Picchu | Bezoek Machu Picchu

In 2007, Machu Picchu was selected as one of the seven wonders of the world. The discovery of this city is considered one of the most important archeological discoveries of the twentieth century. Not only is the city itself with its variety of constructions highly impressive, adding its spectacular location to this, it most definitely makes it an incredibly unique place.

In 2007 is Machu Picchu verkozen tot een van de zeven wereldwonderen. De ontdekking van deze stad geldt als een van de belangrijkste archeologische vondsten van de twintigste eeuw. Niet alleen is de stad met haar verschillende gebouwen indrukwekkend, ook is het de spectaculaire ligging die deze plek zo bijzonder maakt.

 

Visit the Moray agricultural terraces and the Salineras salt mines | Bezoek de landbouwterrassen van Moray en de zoutpannen van Salineras 

The colonial village of Maras is the starting point for two great places to visit, the Moray agricultural terraces and the Salineras salt mines. You can visit both in half a day by taxi. Or you can take a taxi to visit Moray and hike back to the Sacred Valley in approximately 3 hours. This way you’ll visit the Salineras salt mines as part of the hike.

Het koloniale dorp Maras is het vertrekpunt naar twee schitterende bezienswaardigheden: de landbouwterrassen van Moray en de zoutpannen van Salineras. Deze zijn in een dagdeel per taxi te bezoeken. Of u bezoekt eerst per taxi Moray en wandelt vanuit Maras in circa 3 uur naar de Heilige Vallei. Onderweg bezoekt u de zoutpannen van Salineras.

 

Visit the Inca archeological complexes around Cusco | Bezoek de Incaruïnes rond Cusco

The Inca archeological complexes of Tambomacahay, Puka Pukara, Quenko y Sacsayhuaman are located on the road from Cusco to Pisac. You can visit all these complexes from Cusco in half a day by taxi. You can also visit the Inca complexes on foot. Starting in Tambomachay you can hike back to Cusco, visiting the other complexes on the way, taking up the whole day.

De Inca ruïnes Tambomachay, Puka Pukara, Quenko en Sacsayhuaman liggen aan de weg van Cusco naar Pisac. Vanuit Cusco kunt u in een dagdeel per taxi deze ruïnes bezoeken. Ook is het mogelijk de Incaruïnes te voet te bezoeken. In Tambomachay begint een prachtige dagwandeling naar de stad Cusco. Onderweg bezoekt u de ruïnes.

 

Incaruïnes van PisacVisit the Inca archeological complexes in the Sacred Valley of the Incas | Bezoek de Incaruïnes in de Heilige Vallei van de Inca’s

The Sacred Valley of the Incas is home to the Pisac and Ollantaytambo archeological complexes and the Chinchero agricultural terraces. Impressive places where many centuries ago people created amazing constructions, using only their bare hands. Taking a taxi from Cusco or Urubamba you can visit two of these complexes in one day.

In de Heilige Vallei liggen de Incaruïnes van Pisac, Ollantaytambo en de terrassen van Chinchero. Indrukwekkende plekken waar mensenhanden eeuwen geleden prachtige bouwwerken vormden. Vanuit Cusco of Urubamba kunt u per taxi in een dag twee van deze ruïnes bezoeken.

 

Do you have a bit more time on your hands? Visit Pisac, Ollantaytambo and/or Chinchero taking your time to explore these villages. | Heeft u de tijd? Bezoek dan Pisac, Ollantaytambo en/of Chinchero in alle rust. 

 

 

Pisac MarketPisac

The Inca archeological complex in the village of Pisac is located in the mountains towering over the village. A beautiful complex with an amazing view of the Sacred Valley. You take a taxi to Pisac in the morning to visit the ruins, from where you walk down to the main square of Pisac to marvel at the colourful products on offer at the Pisac Sunday market.

De Incaruïnes van de stad Pisac liggen hoog boven het gelijknamige dorp. Een schitterend complex met een geweldig uitzicht over de Heilige Vallei. ’s Ochtends rijdt u met een taxi naar Pisac, waar u de ruïnes kunt bezoeken. Vandaar wandelt u naar het kerkplein van Pisac, waar u de kleurrijke handelswaar op de zondagse markt van Pisac kunt bewonderen.

 

ChincheroChinchero

Visit the colourful Sunday market of Chinchero and soak up the textile heritage of the village. In the afternoon weaving associations get together to give a demonstration of how to dye, spin and weave wool. Or visit the little colonial church and the impressive Inca terraces which offer a beautiful view of the surrounding snowcapped mountaintops.

Bezoek de kleurrijke zondagse markt van Chinchero en wordt ondergedompeld in de textieltradities van het dorp. In de middag komen weefgroepen samen, die een demonstratie geven in wol verven, spinnen en weven. Of bezoek het koloniale kerkje en de indrukwekkende Incaterrassen waarvan u een prachtig uitzicht heeft op besneeuwde bergtoppen.

 

Ollantaytambo

Ollantaytambo (2700 m.a.s.l) is a charming little village. The indigenous people from the surrounding mountain villages get together on the main square. It’s wonderful to wander around the passages with a beautiful view of the Ollantaytambo Inca archeological complex, built in the shape of a llama. What makes this village so unique is the fact that the layout of the streets has been completely preserved from Inca times.

Ollantaytambo (2.700m) is een sfeervol, klein stadje. Op het dorpsplein komen de hooglandindianen uit de hoger gelegen dorpen samen. Hier kunt u heerlijk rondlopen in de kleine straatjes met prachtig uitzicht op de Incaruïne van Ollantaytambo, gebouwd in de vorm van een lama. Uniek is het bewaard gebleven stratenplan van de oorspronkelijke Incanederzetting.